Op 29/03/2024 is de stage van dr Jonas Fiems afgelopen. Op 03/04/2024 start dr Luna Vandenbulcke in de praktijk als HAIO.

Praktijkinfo

Opleidingspraktijk

Opleidingspraktijk

Opleidingspraktijk

In de praktijk komen jonge artsen voor hun opleiding. We denken dat wederzijdse uitwisseling de kwaliteit verhoogt.
Soms is er dus een stagiair aanwezig in je consultatie. We kondigen dit aan in de wachtzaal.
Wanneer je dit niet wenst kun je dit melden en kun je een privé gesprek hebben met je arts.

 

Student stagiair

Op vraag van de Universiteit komen stagiairs van het tweede, het derde en het zesde jaar geneeskunde stage volgen.
Zij komen observeren, of sommige taken aanleren. Zij leren onder toezicht van de aanwezige arts.

 

HAIO

Om huisarts te worden studeer je 9 jaar universitair.
Na 6 jaar basisopleiding volgt een HAIO (Huisarts In Opleiding) nog 3 jaar bijkomende opleiding.
De HAIO is arts en kan autonoom werken, in overleg met de Praktijk Opleider (PO) Dr. Benoit Denys en Dr. Thibaut Vanslembrouck, die hiervoor erkend zijn door het FOD Volksgezondheid, en aangesteld werden door het ICHO.
Tijdens en na een patiëntencontact is overleg van de HAIO met de PO.