Op 29/03/2024 is de stage van dr Jonas Fiems afgelopen. Op 03/04/2024 start dr Luna Vandenbulcke in de praktijk als HAIO.

Praktijkinfo

SUMEHR

SUMEHR

Een beknopt medisch dossier.
SUMEHR staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronisch document op basis van je GMD dat de basisgegevens over je gezondheid bevat. Dit kan nodig zijn als een spoedarts of een wachtarts je toestand snel moet inschatten, om de best mogelijke zorg te bieden.

Het is een elektronische manier om gegevens uit te wisselen tussen je artsen.
Alleen een arts kan je SUMEHR inkijken, als die arts een goede reden heeft in jouw belang, en na jouw toestemming (Eid). Bij gelegenheid kunnen we dit SUMEHR samen inkijken, vervolledigen en aanpassen.

Het SUMEHR bevat de volgende gegevens:

  • naam, geboortedatum, moedertaal
  • de gegevens van een contactpersoon
  • informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie)
  • je medische voorgeschiedenis
  • een overzicht van actuele problemen
  • een overzicht van je chronische medicatie
  • een overzicht van je vaccinaties