Op 29/03/2024 is de stage van dr Jonas Fiems afgelopen. Op 03/04/2024 start dr Luna Vandenbulcke in de praktijk als HAIO.

Praktijkinfo

Preventie

Preventie

Primaire preventie (eerste) 

Door een gezonde levensstijl kun je ziektes voorkomen.
Gelukkig zijn, bewegen, gezond eten, letten op je gewicht, matig met alcohol, niet roken, vaccinaties, verstandig zonnen.

Deze preventie is veruit het meest efficiënt.

 

Secundaire preventie (tweede)

Een ziekte vroeg opsporen.
Dit is zinvol voor ziektes waar vroeg vinden echt een verschil maakt , bv diabetes, hypertensie, darmkanker, baarmoederhalskanker, en waarschijnlijk ook borstkanker.

 

Tertiaire preventie (derde)

Een chronische ziekte goed onder controle houden om verder functieverlies te voorkomen.

 

Quaternaire preventie (vierde)

Moet alles wat kan ?
De moderne geneeskunde kan zeer veel. Bij een nieuwe interventie kun je je afvragen of het ongemak van de behandeling in verhouding staat tot de mogelijke winst in levenskwaliteit.
Als huisarts zoeken we met je de nodige informatie, opdat je zelf grondig zou kunnen kiezen.